Historia SPK

Inwokacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

Boże, Święty, Mocny a Nieśmiertelny!
Spójrz miłościwie na nas, polskich kombatantów, zebranych tu społem i spraw, byśmy wzmocnieni Ducha Świętego darami: Rozumu, Wiedzy i Mądrości… jedynie dobro naszej Ojczyzny i sprawy polskiej mieli na względzie.
Zezwól o Boże, byśmy wszyscy, których złączyła wspólna żołnierska powinność, pełniona pod biało-czerwonymi znaki, służbę swoją, winną Tobie i Polsce zawsze pełnili tak, jak przystało na prawych Polaków, zawołaniem których jest:

„BÓG  HONOR  OJCZYZNA!”

Spraw Boże, byśmy naszym solidarnym wysiłkiem i ofiarna naszą pracą na społecznym polu służyli naszym Rodakom na obczyźnie, niosąc im bratnia pomoc i będąc dla nich wzorem zgody, jedności i oddania ojczystej sprawie.
Tobie Boże, polecając naszą polską młodzież, przyrzekamy otaczać ją skuteczną i serdeczną opieką , własnym ją uczyć przykładem, jak Tobie i Polsce należy sprawować służbę, jak miłować polską mowę, tradycję i obyczaje, i jak być dumnym ze sławnych poprzez tysiąclecie narodowych naszych dziejów.
Boże polskich żołnierzy, broniących Warszawy i Lwowa! Żołnierz spod Narwiku, Lagarde i Tobruku, spod Monte Cassino, Falaise i Arnhem!
Boże marynarzy i lotników!
Boże żołnierzy Armii Krajowej!
Boże żołnierzy polskich, którym nie dane było walczyć i ginąć pod sztandarami z orłem w koronie!
Wspomnij na polską krew, przelaną na tylu pobojowiskach świata i wysłuchaj naszej żołnierskiej modlitwy, jaką my, polscy kombatanci wznosimy teraz kornie do Ciebie, aby praca nasza nadal służyła Rzeczpospolitej Polskiej
A to niech się stanie za przyczyna i wspomożeniem Maryi, Królowej Polski, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie!

Amen!