Kontakt

Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Wielkiej Brytanii

240 King Street,
Hammersmith W6 0RF,
London, United Kingdom

Tel: +44 (0) 20 8741 1911

e-mail: fundacja@spk-wb.com