Z żałobnej karty:

Ś. P. Ryszard KACZOROWSKI

Urodzony 26 listopada 1919 w Białymstoku, zmarł 10 kwietnia 2010 w katastrofie smoleńskiej
Ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.
Członek Szarych Szeregów, Sybirak i Wielki Patriota. Żołnierz II Korpusu Polskiego.

Członek Rady Narodowej i Skarbu Narodowego, współzałożyciel Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie, Założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Wielkiej Brytanii, Wielokrotny prezes Junackiej Szkoły Kadetów JSK, były wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii i członek Rady Federacji Światowej SPK.

Długoletni Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego.

   Odznaczony m.in. Krzyżem Polonia Restituta Złotym i Srebrnym, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania, Krzyżem SPK Federacji Światowej

 

Ś. P. płk Walter SZCZEPAŃSKI

urodzony 27 kwietnia 1916 r. w Grudziądzu
zmarł 17 maja 2000 r. w Londynie.
Wychowanek Szkoły Podchorążych Piechoty Ostrów – Komorowo.
Sybirak, żołnierz 5 KDP, Prezes Związku Kół Oddziałowych 5 KDP,
Wiceprzewodniczący Rady Federacji Światowej SPK,
Wiceprezes Zarządu Głównego SPK W. Brytania.
Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski III, IV i V klasy, Krzyżem Walecznych,
Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Monte Cassino, Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania
oraz innymi odznaczeniami polskimi i angielskimi.

 

Ś. P. Mieczysław Stefan JARKOWSKI

urodzony 12 sierpnia 1916 w m. Mordy k/Siedlec
zmarł 29 maja 2013 w Penrhos, Pwllheli, North Wales
Wychowanek Gimnazjum Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach,
absolwent SPArt w Toruniu, oficer 7 Pułku Artylerii Lekkiej w Częstochowie,
4 Kresowego Pułku Artylerii Lekkiej, jeniec obozu w Murnau.
Od 1946 roku członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, długoletni prezes Koła SPK nr 236 w Worcester.
Długoletni wiceprezes, Zarządu Głównego SPK W. Brytania, prezes w latach 2002-2006,
później Honorowy Prezes SPK W. Brytania.
Sekretarz Generalny Prezydium Rady Federacji Światowej SPK.
Odznaczony: Krzyżem Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi,
Kombatanckim Krzyżem Zasługi Federacji Światowej, trzykrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Wielka Brytania
i innymi odznaczeniami.

 

Ś. P. Czesław ZYCHOWICZ

ur. 18 lutego 1926 r., zm. 18 lutego 2002 r. w Londynie
Syn osadnika-żołnierza Armii gen. Hallera. Wywieziony wraz z rodziną na Syberię w 1940r.
Wstąpił do Armii Polskiej w ZSSR 10 lutego 1942r. Jeden z najmłodszych żołnierzy biorących udział pod Monte Cassino w 8 pułku artylerii przeciwlotniczej 2-go Polskiego Korpusu.
Działacz społeczny, harcerski i kombatancki na terenie miasta Sheffield i okolicy oraz Londynu.
Długoletni członek władz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów,
Przewodniczący Rady Federacji Światowej SPK, Prezes Zarządu Głównego SPK w Wielkiej Brytanii, Przewodniczący Spółki PCA Ltd., Wiceprzewodniczący Rady Federacji Kombatantów przy ministrze do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.
Odznaczony: Komandorią Polonia Restituta, Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Sylwestra, Złotym
i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Federacji Światowej,
Trzykrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania
i innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Stefan SOBONIEWSKI

Ur. 1906 pod Częstochową – zm. maju 1998 w Londynie
Ppłk broni pancernej RP w stanie spoczynku i jeden z najstarszych wiekiem działaczy polskiej emigracji niepodległościowej — zmarł 7 maja o godz. 6 rano w szpitalu miejskim na Ealingu. Był m. in. honorowym prezesem Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, a także b. prezesem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Wielkiej Brytanii.

 

 

ZLS 01

Ś. P. Zygmunt Lechosław SZADKOWSKI

Urodzony 5 stycznia 1912 w  Warszawie, zmarł 5 września1995 w Londynie.

 Działacz narodowo-społeczny, kilkakrotny minister Rządu RP w Londynie, przewodniczący Rady Narodowej,
członek Głównej Komisji Skarbu Narodowego i Funduszu Pomocy Krajowi.
Od 1946 roku czołowy działacz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, sekretarz generalny SPK, długoletn iPrezes SPK  Oddział WB, Prezes Federacji Światowej SPK.

Delegat Władz Polskich do Francuskiej Komisji Poborowej. W grudniu 1939 przesunięty do Rumunii dla kierowania przerzutami do Kraju. W 1940 służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, potem 3DSK, później w Dowództwie Polskich Sił Zbrojnych na Środkowym Wschodzie. Ukończył służbę wojskową w stopniu majora. Od młodych lat należał do Związku Harcerstwa Polskiego, w którym później piastował wysokie stanowiska: z-cy komendanta Chorągwi Harcerzy w Wilnie, Komendanta  ZHP na Wschodzie, Sekretarza Generalnego ZHP, Przewodniczącego ZHP, a potem honorowego członka Naczelnej Rady Harcerskiej.

Odznaczony: Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Kombatanckim Krzyżem Zasługi Federacji Światowej, Gwiaździstym Krzyżem Polski Walczącej (SPK-Stany Zjednoczone), wieloma odznaczeniami brytyjskimi, francuskimi i jugosłowiańskimi.

Ś. P. Stefania BREWKA

ur.6 maja 1923 r. w Janikowie, zm. 5 stycznia 2018 r. w Londynie
Długoletnia członkini Zarządu Głównego, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w W. Brytanii,
Powiernik Fundacji SPK WB, członkini Prezydium Rady Federacji Światowej SPK.
Odznaczona: Krzyżem Federacji Światowej SPK Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK WB,
Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SPK.

 

Ś. P. Antoni SIEMIERNIK

ur. 1 stycznia 1930 r. w Adampolu, zm. 16 kwietnia 2017 r. w Lincoln.
Jako dziecko wywieziony na Sybir. Zwolniony na mocy Układu Sikorski-Majski,
wstąpił do Szkoły Kadetów w Palestynie. Długoletni członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów,
Powiernik Fundacji SPK W. Brytania, Członek Prezydium Rady Federacji Światowej SPK,
Zarządu Głównego SPK WB oraz Zarządu Gospodarczego PCA Ltd.,
Prezes Koła SPK nr 418 w Lincoln.
Odznaczony: dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania
Krzyżem SPK Federacji Światowej, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SPK.

 

Ś. P. Franciszek ZBIJOWSKI

ur. 22 sierpnia 1922 w Pierścu (Iłownica)
Zm. 14 kwietnia 2016 po długich cierpieniach w Bristol.
Żołnierz II Korpusu Polskiego. Długoletni działacz kombatancki i społeczny.
Od 1963 roku prezes byłego Koła SPK 342 w Bristol, w różnych kadencjach.
Działacz Skarbu Narodowego R.P. Prezes Związku Rzemieślników Polskich.
Został odznaczony: medalami wojskowymi polskimi, włoskimi i brytyjskimi,
Złotym Medalem Skarbu Narodowego R.P. Odznaczony srebrną i złotą Odznaką
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Wielka Brytania i Krzyżem Federacji Światowej SPK.

 

Ś. P. Stanisław KAROL

ur. 14 maja 1924r., zm. 17 listopada 2015r.
Uczesnik bitwy o Monte Cassino. Członek byłego Koła SPK 451.
Długoletni członek zarządów Koła. Prezes Koła Karpatczyków w Bradford.
Odznaczony srebrną i złotą Odznaką Stowarzyszenia Polskich Kombatantów,
dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK w Wielkiej Brytanii.

 

Ś. P. Pułkownik Wiesław WOLWOWICZ

ur. 6 kwietnia 1922 w Sanoku, zm. 15 stycznia 2014 w Londynie,
Pogrzeb 31.01.2014
Zasłużony działacz emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii. Wieloletni przewodniczący Funduszu Wdów i Sierot 5 KDP.
Za działalność otrzymał Kombatancki Krzyż Zasługi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Na polu chwały został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari oraz innymi medalami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Zbigniew HAWROT

urodzony 21 lipca 1927 k/Stanisławowa, zmarł 28 stycznia 2012 w Huddersfield
Miał 17 lat gdy Ukraińcy zamordowali mu matkę i ojca. Jako nieletni chłopiec został wywieziony na prace do Niemiec, po kapitulacji Niemiec służył w Kompanii Wartowniczej.
Od 1946 roku członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, członek Zarządu Głównego SPK W. Brytania, od 1993 do 1997 Przewodniczący Rady Federacji Światowej SPK.
Wieloletni Prezes Koła SPK nr 440 w Huddersfield, a ostatnio Honorowy Prezes Koła SPK w Huddersfield.
Odznaczony: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi R.P., Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania, Krzyżem SPK Federacji Światowej, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SPK

 

Ś. P. Stanisław Franciszek GUDOWSKI

Urodzony 4 czerwca 1918 w Wilnie, zmarł 26 maja 2011 w Londynie
Uczestnik kampanii 1939, oficer Broni Pancernej, więzień obozu internowanych Polaków – Miranda w Hiszpanii. Żołnierz 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, dowódca czołgu.
Wielki Patriota, działacz społeczny i kombatancki. Od 1964 roku członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, wieloletni członek Zarządu Głównego SPK W. Brytania.
Od 45 lat Prezes Koła SPK nr 123 Lonyn-Croydon.
Odznaczony: Krzyżem Polonia Restituta, dwukrotnie Krzyżem Walecznych medalami angielskimi, francuskimi, belgijskimi i holenderskimi. W 2002 otrzymał stopień kapitana.
Kombatanckim Krzyżem SPK W. Brytania, Krzyżem SPK Federacji Światowej

 

Ś. P. dr Józef GARLIŃSKI

ur. 14 października 1913, zm. 29 listopada 2005 w Londynie
Wybitny działacz społeczny i polityczny, historyk, pisarz i wykładowca. Były członek Zarządu Federacji Światowej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Założyciel Związku Klubów Sportowych w W. Brytanii. Jeden z założycieli POSK-u. Długoletni profesor PUNO i prezes Związku
Pisarzy Polskich za Granicą

 

Ś. P. Maria KAROL z domu Kurys

Ur. 6 czerwca 1927, zm. 9 sierpnia 2005 w Bradford
Wieloletni członek Zarządu Koła SPK nr 451 w Bradford, Koła Pań i Koła Weteranów
Odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania,
Złotą i Srebrną Honorową Odznaką SPK.

 

Ś. P. Edward KAPKA

Urodzony 19 października 1924 r. w Majdanie, zmarł 7 stycznia 2005 r. w Peterborough
Jeden z założycieli Koła SPK nr 274 w Peterborough

 

Ś. P. płk dr Stanisław WĄSIK

Urodzony 23 października 1908 r. w Tobolsku – Syberia, zmarł 21 maja 2004 r. w Londynie.
Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939, kampanii 1940 w 2 Dywizji Strzelców Pieszych,
internowany z Dywizją do Szwajcarii, oficer 4 Dywizji Piechoty.
Działacz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Od początku istnienia Organizacji w Szkocji, a później w Londynie Członek Zarządu Gospodarczego PCA Ltd.,
Członek Rady Federacji Światowej SPK, a ostatnio Wiceprzewodniczący Prezydium Rady
Federacji Światowej SPK.
Odznaczony: Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SPK, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania,
Kombatanckim Krzyżem Zasługi Federacji Światowej SPK.

 

Ś. P. Kazimierz Stanisław JATCZAK

ur. 27 kwietnia 1913 w Łodzi, zm. 26 lutego 2004 r. w Londynie
Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 i Kampanii Normandzkiej 1944. Oficer I Pułku Artylerii Motorowej 1 Dyw. Panc. Wieloletni Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Rolników Polskich
w Wielkiej Brytanii.
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi R.P.

 

Ś. P. Bronisław Jan WEBER

ur. 23 maja 1913r. w Dubnie, zm. 30 stycznia 2004 r. w Londynie
Wychowanek Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. Oficer 8-go Pułku Artylerii Lekkiej
Uczestnik Kampanii Wrześniowej. Oficer I Pułku Artylerii Motorowej 1 Dyw. Panc.
Wieloletni członek Zarządu Koła SPK nr 113/122 oraz Koła Oficerów Artylerii
i Związku Kół Oddziałowych I Dyw. Panc.
Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Orderem Odrodzenia R.P., Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
Dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania i wieloma odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Józefa Elżbieta DADLEZ

ur. 8 lipca 1905, zm. 22 listopada 2003 w Londynie
Długoletni były pracownik Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w Dziale Finansowo-Gospodarczym na stanowisku kierownik. Długoletni członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Odznaczona: Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Federacji Światowej i Wielkiej Brytanii, Złotą Odznaką Honorową SPK i innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Edward PTASZNIK

ur. 10 lutego 1911 r. w Słonimie, zm. 26 grudnia 2003 w Londynie
Podczas II Wojny Światowej wywieziony na Sybir. Do Wielkiej Brytanii przybył z 2 Korpusem.
Brał udział w Kampanii Włoskiej.
Odznaczony: Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Monte Cassino, medalami i odznaczeniami polskimi i brytyjskimi. Złotym Krzyżem Zasługi za pracę na polu kulturalnym

 

Ś. P. Henryk JÓZEF KIDACKI

ur. 14 października 1919 r., zm. 18 grudnia 2001 r. w Leicester
Oficer Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich 3 Dywizji, Działacz społeczno-kombatancki w Bradford i Leicester.
Odznaczony: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania,
Krzyżem Monte Cassino i innymi medalami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Jan ORŁOWSKI

ur. 11 lipca1915 r., zm. 26 listopada 2001 r. w Bradford
Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 r. i Normandzkiej w I Pułku Art. Motorowej
Członek Władz Głównych SPK. Współorganizator i założyciel Koła SPK Nr 451 w Bradford
i Prezes przez 28 lat.
Odznaczony: Orderem Odrodzenia R.P. IV i V kl., Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Fed. Światowej, Trzykrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi W. B.
i innymi odznaczeniami polskimi, brytyjskimi, francuskimi, belgijskimi i holenderskimi.

 

Ś. P. Tadeusz WIELOGÓRSKI

ur. 12 maja 1918 r., zm. 29 czerwca 2001 r.
Kapitan 2 Pułku Pancernego
Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari
Odznaczony medalami polskimi i brytyjskimi