Struktura okręgów SPK WB w latach 1947-1950

Struktura okręgów SPK WB w latach 1947-1950

 

OKRĘGI Koła wojskowe Koła hostelowe Koła terenowe Koła w gminach Razem:
1950 VIII 19-17 III 1948 IM 1949 1950 VIII 1947 IM 1940 III 1949 1951 VIII 1947 lll 1948 III 1949 1950 1950 VIII 1947 lll 1948 lll 1949
„Karpacka” 38 15 1 2 16 18 20 3 6 11 40 33 22 37
„Londyn 6 4 3 10 13 2 3 15 19 2 11 17 26 26
„Południe” 55 33 1 11 21 3 5 9 3 56 47 26 30
„Północ” 38 9 1 12 20 1 5 8 12 3 39 26 26 34
„Syrena” 48 27 7 3 27 44 20 6 10 16 4 51 60 67 50
„Szkocja” 55 29 2 G 19 2 10 16 19 57 4 22 27
Razem: 240 117 8 10 80 122 40 4 27 63 83 23 254 224 193 204
Liczba członków (tys.) 28 18 9 13,5

Żródto: na podstawie sprawozdań rocznych SPK WB

 

stowarzyszenie polskich kombatantw

 

Wykaz do Historji SPK WB sporządził M.S.Jarkowski Marzec 1995.