Inwokacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

Boże, Święty, Mocny a Nieśmiertelny! Spójrz miłościwie na nas, polskich kombatantów, zebranych tu społem i spraw, byśmy wzmocnieni Ducha Świętego darami: Rozumu, Wiedzy i Mądrości… jedynie dobro naszej Ojczyzny i sprawy polskiej mieli na względzie. Zezwól o Boże, byśmy wszyscy, których złączyła wspólna żołnierska powinność, pełniona pod biało-czerwonymi znaki, służbę swoją, winną Tobie i Polsce zawsze pełnili tak, jak przystało na prawych Polaków, zawołaniem których jest:

„BÓG  HONOR  OJCZYZNA!”

Spraw Boże, byśmy naszym solidarnym wysiłkiem i ofiarna naszą pracą na społecznym polu służyli naszym Rodakom na obczyźnie, niosąc im bratnia pomoc i będąc dla nich wzorem zgody, jedności i oddania ojczystej sprawie. Tobie Boże, polecając naszą polską młodzież, przyrzekamy otaczać ją skuteczną i serdeczną opieką , własnym ją uczyć przykładem, jak Tobie i Polsce należy sprawować służbę, jak miłować polską mowę, tradycję i obyczaje, i jak być dumnym ze sławnych poprzez tysiąclecie narodowych naszych dziejów. Boże polskich żołnierzy, broniących Warszawy i Lwowa! Żołnierz spod Narwiku, Lagarde i Tobruku, spod Monte Cassino, Falaise i Arnhem! Boże marynarzy i lotników! Boże żołnierzy Armii Krajowej! Boże żołnierzy polskich, którym nie dane było walczyć i ginąć pod sztandarami z orłem w koronie! Wspomnij na polską krew, przelaną na tylu pobojowiskach świata i wysłuchaj naszej żołnierskiej modlitwy, jaką my, polscy kombatanci wznosimy teraz kornie do Ciebie, aby praca nasza nadal służyła Rzeczpospolitej Polskiej A to niech się stanie za przyczyna i wspomożeniem Maryi, Królowej Polski, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie! Amen!