15.08.2021. Święto Żołnierza Polskiego – 1941 Obrona Tobruku


Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym po raz kolejny oddajemy hołd Polskiemu Żołnierzowi, który walczył w obronie Ojczyzny od początku istnienia państwa polskiego.

Tegoroczne Święto Żołnierza Polskiego w sposób szczególny poświęcone jest uczestnikom walk o Tobruk.

Po kapitulacji Francji, generał Stanisław Kopański ewakuował stworzoną w ramach francuskiej armii Brygadę Strzelców Karpackich z Syrii do Palestyny, gdzie Brygada weszła w skład wojsk brytyjskich walczących na Bliskim Wschodzie. Na jej czele, generał Stanisław Kopański uczestniczył w kampanii północnoafrykańskiej, której to najsłynniejszym epizodem była walka o pustynną twierdzę Tobruk we wschodniej Cyrenajce. Miasto Tobruk zostało zamknięte w pierścieniu wojsk niemiecko-włoskich. Polscy żołnierze objęli najtrudniejszy zachodni odcinek walk, położony naprzeciw wzgórza zajętego przez doborowe oddziały Afrika Corps pod wodzą generała Erwina Rommla. Utrzymali go przez cztery miesiące, a następnie wzięli udział w przerwaniu okrążenia. 10 grudnia 1941 roku twierdza Tobruk została wyzwolona.

Cześć i pamięć Żołnierzom Polskim walczącym o niepodległą i niezawisłą Ojczyznę!

Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Wielkiej Brytanii

WIECZÓR POŚWIĘCONY ŻOŁNIERZOWI POLSKIEMU
I
80. ROCZNICY OBRONY TOBRUKU przez
SAMODZIELNĄ BRYGADĘ STRZELCÓW KARPACKICH
15 sierpnia 2021 r.
LONDYN – SALA TEATRALNA POSK

Modlitwa Obozowa – sł. Adam Harasowski.
Pieśń powstała w obozie internowanych w Bals, w Rumunii w 1939 r.

Karpacka Brygada – sł. i muz. Maraian Hemar.
Pieśń powstała w Latrun (Palestyna), w 1941 r.

Pieśń Żołnierska – sł. Stanisław Młodożeniec, muz. Czesław Dembiński.
Pieśń powstała w maju 1941 r. w obozie Dekheila pod Aleksandrią.

Marsz, marsz brygado karpacka – sł. Wojciech Wojtecki-Wasilewski,
muz. Juliusz Feuerstein i Wiarosław Sandelewski.
Pieśń powstała w maju 1941 r. w obozie Dekheila pod Aleksandrią.

Zakochała się dziewczyna – sł. Wojciech Wojtecki-Wasilewski, muz. Stanisław Urstein.
Piosenka powstała w obozie Dekheila pod Aleksandrią, w lutym 1942 r.

Piosenka Żołnierska – sł. i muz. Adam Semp.
Piosenka powstała w obozie Legii Oficerskiej, w Amiria koło Aleksandrii, w październiku 1941 r.

Idziemy w bój – sł. Adam Semp, muz. Józef Ościk.
Tekst piosenki powstał w obozie Akubir (Egipt), w lutym 1942 roku, a melodia
skomponowana w Marsa Matruh (Pustynia Libijska), w czerwcu 1942 roku.

S.B.S.K. – sł. Antoni Malinowski, muz. Mieczysław Ozłowski.
Piosenka powstała w obozie pod Aleksandrią, w marcu 1942 r., zwrotka 2-ga i 3-cia
w obozie Jalaula (Irak), w maju 1943 r.

Przeciwpancerni – sł. Bolesław Kobrzyński, muz. Władysław Sandelewski.
Pieśń powstała w obozie Dekhieba, pod Aleksandrią w lutym 1941 roku.

Karpacka Dywizja – sł. i muz. Adam Semp.
Pieśń powstała w obozie Quastina (Palestyna), w czerwcu 1942 r.

Pamiętaj o tym wnuku – sł. Marian Hemar, muz. Eldo di Lazzaro.

HYMN NARODOWY

Wykonawcy:
Natasha Day – sopran | Ryszard Bielicki – akordeon
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „First to Fight”:
Przemysław Świderek – konferansjerka,
Adam Czajka, Filip Wilmanowicz, Hubert Staniszewski, Mariusz Pigan
odczyt wspomnień żołnierzy oraz prezentacja mundurów z okresu bitwy o Tobruk
Aranżacja – Barbara Orłowska | Opracowanie programu – Przemysław Świderek
Światło i dźwięk – Zubair Dhalla

Fot.: Marek Borzęcki

26.04.2021. Uroczystości Katyńskie na cmentarzu Gunnersbury

Ciągłość pamięci

Co roku podczas kwietniowych obchodów pod pomnikiem katyńskim delegacje polskiego środowiska składają kwiaty pod pomnikiem. Coraz młodsze to delegacje. Inni ludzie. Refleksje są też jakby inne. Inny jest rachunek sumienia.

Tak jak kształtuje się zmiennie historia, tak i relacje między nami (mieszkającymi za granicą Polakami) mają proces ewolucyjny. Oczywista jest zatem konieczność ciągłego rozwoju i podążania za zmianami – wszak stoją przed nami kolejne, coraz to inne wyzwania.
Środowiska polonijne potrzebują ludzi, którzy tworzyć będą pozytywny wizerunek Polaków i Polski w kraju ich osiedlenia. Trzeba pokazywać dokonania, osiągnięcia i sukcesy naszych rodaków, przedstawić wkład polski w życie brytyjskie. Wzbudzać poczucie tożsamości i dumy narodowej. Budować markę Polski tu na Wyspach.
Oczywistą wartością jest, że na przestrzeni 46 lat każdy z obecnych pod Pomnikiem Katyńskim (est. 1976) miał w tym budowaniu swój udział. Ale wartością jest tu także ciągłość pamięci. By tego dochować w kolejnych pokoleniach przemawiać trzeba językiem nowych pokoleń i zawsze zadbać, by mieli oni szansę na własne rozumienie sensu słowa „patriotyzm”

Z tego miejsca należy podziękować wszystkim tu na Wyspach Brytyjskich, którzy o tę pamięć i prawdę dbali, a w sposób szczególny Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii i Stowarzyszeniu Rodzin Katyńskich (red.)

***
Rysy na budowanym przez sowietów kłamstwie katyńskim pojawiały się długo przed ujawnieniem mordu przez niemiecką machinę propagandy. Już latem 1941 r. okazało się, że do tworzonej Armii Polskiej na Wschodzie zgłasza się bardzo niewielu oficerów. Józefowi Czapskiemu, jednemu z nielicznych ocalałych z obozu w Starobielsku, powierzono zadanie odnalezienia towarzyszy niewoli oraz jeńców z dwóch pozostałych obozów. Prowadząc śledztwo, Czapski rozmawiał nie tylko z polskimi jeńcami i więźniami łagrów, ale również sowieckimi urzędnikami i enkawudzistami. Część z nich sugerowała, że zaginieni jeńcy zostali wysłani na najdalsze wyspy na Morzu Arktycznym. Podobne przekonanie wyrażała część towarzyszy niewoli, którzy uniknęli śmierci.
Kilka miesięcy później, podczas rozmowy między gen. Władysławem Sikorskim a Stalinem, na pytanie polskiego premiera sowiecki dyktator stwierdził, że tysiące polskich jeńców uciekło do Mandżurii. Wiosną 1942 r. polskie władze zwróciły się do Brytyjczyków o wsparcie w poszukiwaniach. Szef brytyjskiego MSZ Anthony Eden zabronił dyplomatom angażować się w narastający m.in. wokół tej kwestii konflikt polsko-sowiecki. Sprawa ta pojawiła się jednak w raporcie przygotowanym dla Ministerstwa Wojny przez ppłk. Lesliego Hullsa: „Uwięzieni w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie po prostu znikli bez śladu (w łącznej liczbie 8300). Od 1940 r. nikt o nich nie słyszał i mimo obietnicy złożonej osobiście przez Stalina gen. Sikorskiemu i gen. Andersowi los tych oficerów pozostaje całkowitą tajemnicą”.
Wiosną 1942 r. część prawdy o losach polskich jeńców nieświadomie odkryli polscy robotnicy przymusowi, którzy dowiedzieli się o kaźni od miejscowych mieszkańców. Ustawiony przez nich krzyż mógł był jedną ze wskazówek, która doprowadziła Niemców do miejsca mordu. Kluczowe dla odkrycia dołów śmierci były również relacje składane przez miejscową ludność.
11 kwietnia 1943 r. niemiecka agencja prasowa Transocean opublikowała depeszę o odnalezieniu koło Katynia, na terenie lasu Kozie Góry, zwłok ok. 3 tys. ciał polskich oficerów wziętych do niewoli przez sowietów we wrześniu i w październiku 1939 r. Był to początek gigantycznej niemieckiej akcji propagandowej, której celem było rozbicie sojuszu ZSRS i państw zachodnich oraz przekonanie Polaków o bezsensowności walki po ich stronie. Kolejne tygodnie miały udowodnić nieskuteczność machiny sterowanej przez Josepha Goebbelsa. Dwa dni wcześniej niemiecki minister propagandy zapisał w swoim dzienniku: „W pobliżu Smoleńska odkryto masowe groby Polaków. Bolszewicy zastrzelili po prostu ok. 10 tys. polskich jeńców, wśród nich także więźniów cywilnych, biskupów, intelektualistów, artystów itp., po czym grzebali ich we wspólnych mogiłach”.
Dwa dni później w siedzibie niemieckiego MSZ odbyła się specjalna konferencja prasowa, na której ujawniono pierwsze szczegóły prowadzonych prac ekshumacyjnych, w tym nazwiska niektórych zamordowanych. Tego samego dnia o godz. 15:15 o odkryciu poinformowało Radio Berlin: „Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa ludność wskazała władzom niemieckim miejsce tajnych egzekucji masowych wykonywanych przez bolszewików […] Już dziś ustalono, że wśród zamordowanych znajduje się gen. [Mieczysław – przyp. red.] Smorawiński z Lublina. […] Ogólna liczba zamordowanych obliczana jest na 10 tysięcy, co odpowiadałoby mniej więcej całości korpusu oficerskiego polskiego wziętego przez bolszewików do niewoli”.
„Wiadomości – rano o znalezieniu przez Niemców pod Smoleńskiem grobu 11 tys. Polaków zamordowanych przez bolszewików” – zapisano w „Dzienniku czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza” pod datą 13 kwietnia 1943 r. Dwa dni później informacja o odnalezieniu miejsca zbrodni ukazała się w prasie Generalnego Gubernatorstwa. Tego samego dnia o sprawie zameldował do Londynu dowódca Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki „Grot”. „W oględzinach grobu wzięło udział kilku Polaków z Warszawy i Krakowa specjalnie tam zawiezionych. Ich relacje nie pozwalają wątpić w autentyczność tego masowego mordu. Opinia publiczna jest wzburzona, szczegóły w najbliższych dniach” – pisał. Tydzień później przesłał do Londynu informacje na temat składu delegacji oraz szczegółów prac prowadzonych przez Niemców, m.in. o odnalezieniu zapisków oficerów, które pozwalały ustalić datę popełnienia mordu na wiosnę 1940 r.
„Rozkręcamy sprawę nadal i będziemy tak długo atakować przede wszystkim Anglików i Amerykanów, aż wreszcie przemówią. […] Cała sprawa Katynia staje się gigantycznym wydarzeniem politycznym, które wywołać może jeszcze doniosłe reakcje” – zapisał Goebbels po kilku dniach trwania akcji propagandowej. Szczególną wagę przywiązywał do szokujących obrazów z Katynia, które były „w swej wymowie tak okropne, iż tylko część nadaje się do publikacji”. Wielką wagę przywiązywał również do uwiarygodnienia ekshumacji przez przedstawicieli państw neutralnych oraz funkcjonujące na terenie Generalnego Gubernatorstwa instytucje, które zachowały polskie kierownictwo. 14 kwietnia do Katynia udała się Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża z sekretarzem generalnym Kazimierzem Skarżyńskim.
19 kwietnia Skarżyński przedstawił sprawozdanie o wynikach prac, które potwierdzało, że oficerów zamordowano wiosną 1943 r. strzałem w tył głowy. 23 kwietnia działacze PCK zwrócili się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy.
Już dwa dni wcześniej, 17 kwietnia 1943 r., strona polska złożyła w tej kwestii oficjalną notę w Genewie, dowiadując się jednocześnie, iż wcześniej także Niemcy zwrócili się do MCK o wszczęcie dochodzenia. Moskwa bardzo ostro zareagowała na propozycję dochodzenia prowadzonego przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. 19 kwietnia dziennik „Prawda” opublikował artykuł zatytułowany „Polscy pomocnicy Hitlera”. Przeczytać w nim można było m. in.: „Zanim wysechł atrament na piórach niemiecko-faszystowskich pismaków, ohydne wymysły Goebbelsa i spółki na temat rzekomego masowego mordu na polskich oficerach dokonanego przez władze sowieckie w 1940 r. zostały podchwycone nie tylko przez wiernych hitlerowskich służalców, ale co dziwniejsze, przez ministerialne kręgi rządu generała Sikorskiego”. Ujawnienie mordu posłużyło sowietom za pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem RP. Niemal jednocześnie Kreml rozpoczął tworzenie podporządkowanych sobie polskich sił zbrojnych oraz intensywnie przygotowywał się do powołania własnego ośrodka władzy w przyszłej Polsce. Do formalnego zerwania stosunków dyplomatycznych przez Moskwę z polskim rządem na uchodźstwie doszło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 r.
21 kwietnia Stalin wysłał tajne depesze do prezydenta Roosevelta i premiera Churchilla, w których zarzucał rządowi gen. Sikorskiego prowadzenie w zmowie z Hitlerem wrogiej kampanii przeciwko Związkowi Sowieckiemu. 24 kwietnia w rozmowie z premierem Sikorskim szef brytyjskiej dyplomacji Anthony Eden zaapelował do rządu RP o wycofanie wniosku z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i stwierdzenie, że pełną odpowiedzialność za mord ponosi strona niemiecka. „Po stronie Rosji jest siła – po naszej sprawiedliwość” – odpowiedział gen. Sikorski.
Wobec zablokowania przez sowietów przeprowadzenia śledztwa w sprawie katyńskiej przez MCK Niemcy zorganizowali własne dochodzenie. 28 kwietnia 1943 r. na miejsce zbrodni na zaproszenie władz niemieckich przyjechała grupa międzynarodowych ekspertów medycyny sądowej i kryminologii. Przewodniczącym zespołu został doktor Ferenc Orsós, dyrektor Instytutu Medycyny Sądowej w Budapeszcie. Eksperci jednomyślnie podpisali sprawozdanie, w którym stwierdzali, że egzekucje na polskich jeńcach wykonano w marcu i kwietniu 1940 r.
Uwieńczeniem równolegle budowanego kłamstwa katyńskiego było sowieckie „śledztwo” komisji chirurga Nikołaja Burdenki, która „wyjaśniła”, że zbrodni na polskich oficerach dopuścili się Niemcy jesienią 1941 r. Do wsparcia sowieckiej wersji wydarzeń użyto również żołnierzy podporządkowanej sowietom 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy w styczniu 1944 r. wzięli udział w uroczystości żałobnej w miejscu mordu. Na miejsce przybyli też zachodni korespondenci i dyplomaci, którym przedstawiono spreparowane dowody zbrodni.

Tydzień Polski

Fot.: Cornelia Bauer-Borzęcki, Marek Borzęcki

Msza św. w intencji uczczenia pamięci Ofiar w Katyniu i innych miejscach mordów na Wschodzie

 Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii

zawiadamia, że

w intencji uczczenia pamięci
Ofiar w Katyniu
i innych miejscach mordów
na Wschodzie

zostanie odprawiona msza święta
w niedzielę 25 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00
w Kościele Garnizonowym pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie
zgodnie z obowiązującymi restrykcjami.

Transmisja mszy św. dostępna na:
https://player.bobola.church/en/

Święto Żołnierza Polskiego 2020. Wspomnienia z lat poprzednich.

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Święto Żołnierza Polskiego 2020. Wspomnienia z lat poprzednich”
Editing: Alexander Bauer-Borzęcki
Fliming: Marek Borzęcki
Archiwum: Cornelia Bauer-Borzęcki

https://youtu.be/cMrT5xdp51g

Święto Żołnierza Polskiego 2020

Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
zawiadamia, że z okazji

Święta Żołnierza Polskiego

zostanie odprawiona
uroczysta Msza święta
w niedzielę 16 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00
w Kościele Garnizonowym
pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie
1 Leysfield Road, London W12 9JF

Transmisja mszy św. dostępna na:
https://player.bobola.church/en/

Boże Narodzenie 2019

 

Fot.: Wikipedia

Fot.: Wikipedia

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.

                    Fundacja
                    Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
                    w Wielkiej Brytanii

11.08.2019. Święto Żołnierza Polskiego – Rok Zwycięskich Bitew Żołnierza Polskiego 1944

Szanowni Państwo!

Święto Żołnierza to dla Polaka dużej wagi uroczystość. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę zwycięskich walk żołnierza polskiego, któremu przyszło upominać się o prawo do wolnej i niepodległej Ojczyzny, na wszystkich frontach toczących się zmagań podczas II wojny światowej.Fakt ten skłania nas do poświęcenia tegorocznych obchodów, pamięci o tych, którzy dali dowody męstwa i patriotyzmu w rocznicowych walkach z 1944 roku.

Słowami utworów powstałych w czasie II wojny światowej, bliskich naszemu sercu, pragniemy przypomnieć Państwu kontekst tej części polskiej epopei, która rozgrywa się na wielu płaszczyznach i trwała znacznie dłużej niż II wojna światowa, a jej skutki, czas rozłożył na kilka pokoleń Rodaków, zamieszkałych w Kraju i poza jego granicami.

Muzyka jest sztuką, która w bardzo głęboki sposób wyraża emocje człowieka. W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, który był kompozytorem i dyrygentem, pedagogiem muzycznym i twórcą polskiej opery narodowej.

Dla Polskiego Narodu muzyka, a w szczególności patriotyczna i ludowa jest czymś wyjątkowym. To muzyka zaangażowana, która w czasach zawieruch wojennych podtrzymywała Polaka na duchu. Wskazywała na niezaprzeczalną wielkość Narodu, a walczącym dodawała siły i otuchy.

Zapraszamy Państwa na tegoroczne obchody Święta Żołnierza Polskiego, które w sposób szczególny poświęcamy polskim wysiłkom zbrojnym na morzu, w powietrzu oraz na lądzie. Marynarce Handlowej, Marynarce Wojennej, Dywizjonom Myśliwskim i Bombowym, I i II Korpusowi, 1 Dywizji Pancernej, 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, żołnierzom Armii Krajowej, w tym warszawskim powstańcom.

Więcej na: Tydzień Polski: 15 sierpnia: Na wskroś polskie święto

Fotografie: Marek Borzęcki

 

Zapraszamy na uroczystości ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA POLSKIEGO

Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
240 King Street London W6 0RF

zaprasza na uroczystości

ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA POLSKIEGO

w dniu 11 sierpnia 2019

godz. 12.00  Uroczysta Msza Święta w kościele pw. św. A. Boboli,
1 Leysfield Road, London W12 9JF
godz. 16.00  Koncert poświęcony Żołnierzowi Polskiemu
i 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
(Teatr – POSK, 240 Kings Street, London, W6 0RF)
Wystąpią: Natasha Day – sopran,
Jadwiga Słomka – mezzosopran,
Maciej O’Shea – baryton,
Przemysław Baranek –  baryton,
Łukasz Krupiński – fortepian.

Wstęp wolny

Rezerwacja i odbiór biletów od 29.07.2019
w biurze Fundacji SPK od poniedziałku do piątku, godz. 10.00 do 17.00

tel. 020 8741 1911

28.04.2019. Uroczystości Katyńskie na cmentarzu Gunnersbury

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Pomnik Katyński, cmentarz Gunnersbury (143 Gunnersbury Avenue, London W3 8LE)

Niedziela, 28 kwietnia 2019

Program uroczystości:

12.00 Uroczysta Msza św. w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli, 1 Leysfield Road, London W12 9JF
13.50 Publiczność zajmuje miejsca wokół Pomnika Katyńskiego
14.00 Wprowadzenie i ustawienie sztandarów przy Pomniku. Wprowadzenie flag narodowych.
14.05 Otwarcie uroczystości – C. Maryszczak  - Przewodniczący Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
14.15 Wystąpienie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Jego Ekscelencji Arkadego Rzegockiego
Wystąpienie Andrew Saughter MP
14.25 Modlitwy
14.35 Składanie wieńców
14.50 Podziękowanie – C. Maryszczak
14.55 Hymny Narodowe – polski i angielski
15.00 Odprowadzenie flag i sztandarów.

Kierownictwo: Czesław Maryszczak

 

Z żałobnej karty:

Ś. P. Ryszard KACZOROWSKI

Urodzony 26 listopada 1919 w Białymstoku, zmarł 10 kwietnia 2010 w katastrofie smoleńskiej
Ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.
Członek Szarych Szeregów, Sybirak i Wielki Patriota. Żołnierz II Korpusu Polskiego.

Członek Rady Narodowej i Skarbu Narodowego, współzałożyciel Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie, Założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Wielkiej Brytanii, Wielokrotny prezes Junackiej Szkoły Kadetów JSK, były wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii i członek Rady Federacji Światowej SPK.

Długoletni Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego.

   Odznaczony m.in. Krzyżem Polonia Restituta Złotym i Srebrnym, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania, Krzyżem SPK Federacji Światowej

 

Ś. P. płk Walter SZCZEPAŃSKI

urodzony 27 kwietnia 1916 r. w Grudziądzu
zmarł 17 maja 2000 r. w Londynie.
Wychowanek Szkoły Podchorążych Piechoty Ostrów – Komorowo.
Sybirak, żołnierz 5 KDP, Prezes Związku Kół Oddziałowych 5 KDP,
Wiceprzewodniczący Rady Federacji Światowej SPK,
Wiceprezes Zarządu Głównego SPK W. Brytania.
Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski III, IV i V klasy, Krzyżem Walecznych,
Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Monte Cassino, Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania
oraz innymi odznaczeniami polskimi i angielskimi.

 

Ś. P. Mieczysław Stefan JARKOWSKI

urodzony 12 sierpnia 1916 w m. Mordy k/Siedlec
zmarł 29 maja 2013 w Penrhos, Pwllheli, North Wales
Wychowanek Gimnazjum Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach,
absolwent SPArt w Toruniu, oficer 7 Pułku Artylerii Lekkiej w Częstochowie,
4 Kresowego Pułku Artylerii Lekkiej, jeniec obozu w Murnau.
Od 1946 roku członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, długoletni prezes Koła SPK nr 236 w Worcester.
Długoletni wiceprezes, Zarządu Głównego SPK W. Brytania, prezes w latach 2002-2006,
później Honorowy Prezes SPK W. Brytania.
Sekretarz Generalny Prezydium Rady Federacji Światowej SPK.
Odznaczony: Krzyżem Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi,
Kombatanckim Krzyżem Zasługi Federacji Światowej, trzykrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Wielka Brytania
i innymi odznaczeniami.

 

Ś. P. Czesław ZYCHOWICZ

ur. 18 lutego 1926 r., zm. 18 lutego 2002 r. w Londynie
Syn osadnika-żołnierza Armii gen. Hallera. Wywieziony wraz z rodziną na Syberię w 1940r.
Wstąpił do Armii Polskiej w ZSSR 10 lutego 1942r. Jeden z najmłodszych żołnierzy biorących udział pod Monte Cassino w 8 pułku artylerii przeciwlotniczej 2-go Polskiego Korpusu.
Działacz społeczny, harcerski i kombatancki na terenie miasta Sheffield i okolicy oraz Londynu.
Długoletni członek władz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów,
Przewodniczący Rady Federacji Światowej SPK, Prezes Zarządu Głównego SPK w Wielkiej Brytanii, Przewodniczący Spółki PCA Ltd., Wiceprzewodniczący Rady Federacji Kombatantów przy ministrze do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.
Odznaczony: Komandorią Polonia Restituta, Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Sylwestra, Złotym
i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Federacji Światowej,
Trzykrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania
i innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Stefan SOBONIEWSKI

Ur. 1906 pod Częstochową – zm. maju 1998 w Londynie
Ppłk broni pancernej RP w stanie spoczynku i jeden z najstarszych wiekiem działaczy polskiej emigracji niepodległościowej — zmarł 7 maja o godz. 6 rano w szpitalu miejskim na Ealingu. Był m. in. honorowym prezesem Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, a także b. prezesem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Wielkiej Brytanii.

 

 

ZLS 01

Ś. P. Zygmunt Lechosław SZADKOWSKI

Urodzony 5 stycznia 1912 w  Warszawie, zmarł 5 września1995 w Londynie.

 Działacz narodowo-społeczny, kilkakrotny minister Rządu RP w Londynie, przewodniczący Rady Narodowej,
członek Głównej Komisji Skarbu Narodowego i Funduszu Pomocy Krajowi.
Od 1946 roku czołowy działacz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, sekretarz generalny SPK, długoletn iPrezes SPK  Oddział WB, Prezes Federacji Światowej SPK.

Delegat Władz Polskich do Francuskiej Komisji Poborowej. W grudniu 1939 przesunięty do Rumunii dla kierowania przerzutami do Kraju. W 1940 służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, potem 3DSK, później w Dowództwie Polskich Sił Zbrojnych na Środkowym Wschodzie. Ukończył służbę wojskową w stopniu majora. Od młodych lat należał do Związku Harcerstwa Polskiego, w którym później piastował wysokie stanowiska: z-cy komendanta Chorągwi Harcerzy w Wilnie, Komendanta  ZHP na Wschodzie, Sekretarza Generalnego ZHP, Przewodniczącego ZHP, a potem honorowego członka Naczelnej Rady Harcerskiej.

Odznaczony: Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Kombatanckim Krzyżem Zasługi Federacji Światowej, Gwiaździstym Krzyżem Polski Walczącej (SPK-Stany Zjednoczone), wieloma odznaczeniami brytyjskimi, francuskimi i jugosłowiańskimi.

Ś. P. Stefania BREWKA

ur.6 maja 1923 r. w Janikowie, zm. 5 stycznia 2018 r. w Londynie
Długoletnia członkini Zarządu Głównego, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w W. Brytanii,
Powiernik Fundacji SPK WB, członkini Prezydium Rady Federacji Światowej SPK.
Odznaczona: Krzyżem Federacji Światowej SPK Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK WB,
Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SPK.

 

Ś. P. Antoni SIEMIERNIK

ur. 1 stycznia 1930 r. w Adampolu, zm. 16 kwietnia 2017 r. w Lincoln.
Jako dziecko wywieziony na Sybir. Zwolniony na mocy Układu Sikorski-Majski,
wstąpił do Szkoły Kadetów w Palestynie. Długoletni członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów,
Powiernik Fundacji SPK W. Brytania, Członek Prezydium Rady Federacji Światowej SPK,
Zarządu Głównego SPK WB oraz Zarządu Gospodarczego PCA Ltd.,
Prezes Koła SPK nr 418 w Lincoln.
Odznaczony: dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania
Krzyżem SPK Federacji Światowej, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SPK.

 

Ś. P. Franciszek ZBIJOWSKI

ur. 22 sierpnia 1922 w Pierścu (Iłownica)
Zm. 14 kwietnia 2016 po długich cierpieniach w Bristol.
Żołnierz II Korpusu Polskiego. Długoletni działacz kombatancki i społeczny.
Od 1963 roku prezes byłego Koła SPK 342 w Bristol, w różnych kadencjach.
Działacz Skarbu Narodowego R.P. Prezes Związku Rzemieślników Polskich.
Został odznaczony: medalami wojskowymi polskimi, włoskimi i brytyjskimi,
Złotym Medalem Skarbu Narodowego R.P. Odznaczony srebrną i złotą Odznaką
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Wielka Brytania i Krzyżem Federacji Światowej SPK.

 

Ś. P. Stanisław KAROL

ur. 14 maja 1924r., zm. 17 listopada 2015r.
Uczesnik bitwy o Monte Cassino. Członek byłego Koła SPK 451.
Długoletni członek zarządów Koła. Prezes Koła Karpatczyków w Bradford.
Odznaczony srebrną i złotą Odznaką Stowarzyszenia Polskich Kombatantów,
dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK w Wielkiej Brytanii.

 

Ś. P. Pułkownik Wiesław WOLWOWICZ

ur. 6 kwietnia 1922 w Sanoku, zm. 15 stycznia 2014 w Londynie,
Pogrzeb 31.01.2014
Zasłużony działacz emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii. Wieloletni przewodniczący Funduszu Wdów i Sierot 5 KDP.
Za działalność otrzymał Kombatancki Krzyż Zasługi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Na polu chwały został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari oraz innymi medalami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Zbigniew HAWROT

urodzony 21 lipca 1927 k/Stanisławowa, zmarł 28 stycznia 2012 w Huddersfield
Miał 17 lat gdy Ukraińcy zamordowali mu matkę i ojca. Jako nieletni chłopiec został wywieziony na prace do Niemiec, po kapitulacji Niemiec służył w Kompanii Wartowniczej.
Od 1946 roku członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, członek Zarządu Głównego SPK W. Brytania, od 1993 do 1997 Przewodniczący Rady Federacji Światowej SPK.
Wieloletni Prezes Koła SPK nr 440 w Huddersfield, a ostatnio Honorowy Prezes Koła SPK w Huddersfield.
Odznaczony: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi R.P., Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania, Krzyżem SPK Federacji Światowej, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SPK

 

Ś. P. Stanisław Franciszek GUDOWSKI

Urodzony 4 czerwca 1918 w Wilnie, zmarł 26 maja 2011 w Londynie
Uczestnik kampanii 1939, oficer Broni Pancernej, więzień obozu internowanych Polaków – Miranda w Hiszpanii. Żołnierz 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, dowódca czołgu.
Wielki Patriota, działacz społeczny i kombatancki. Od 1964 roku członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, wieloletni członek Zarządu Głównego SPK W. Brytania.
Od 45 lat Prezes Koła SPK nr 123 Lonyn-Croydon.
Odznaczony: Krzyżem Polonia Restituta, dwukrotnie Krzyżem Walecznych medalami angielskimi, francuskimi, belgijskimi i holenderskimi. W 2002 otrzymał stopień kapitana.
Kombatanckim Krzyżem SPK W. Brytania, Krzyżem SPK Federacji Światowej

 

Ś. P. dr Józef GARLIŃSKI

ur. 14 października 1913, zm. 29 listopada 2005 w Londynie
Wybitny działacz społeczny i polityczny, historyk, pisarz i wykładowca. Były członek Zarządu Federacji Światowej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Założyciel Związku Klubów Sportowych w W. Brytanii. Jeden z założycieli POSK-u. Długoletni profesor PUNO i prezes Związku
Pisarzy Polskich za Granicą

 

Ś. P. Maria KAROL z domu Kurys

Ur. 6 czerwca 1927, zm. 9 sierpnia 2005 w Bradford
Wieloletni członek Zarządu Koła SPK nr 451 w Bradford, Koła Pań i Koła Weteranów
Odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania,
Złotą i Srebrną Honorową Odznaką SPK.

 

Ś. P. Edward KAPKA

Urodzony 19 października 1924 r. w Majdanie, zmarł 7 stycznia 2005 r. w Peterborough
Jeden z założycieli Koła SPK nr 274 w Peterborough

 

Ś. P. płk dr Stanisław WĄSIK

Urodzony 23 października 1908 r. w Tobolsku – Syberia, zmarł 21 maja 2004 r. w Londynie.
Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939, kampanii 1940 w 2 Dywizji Strzelców Pieszych,
internowany z Dywizją do Szwajcarii, oficer 4 Dywizji Piechoty.
Działacz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Od początku istnienia Organizacji w Szkocji, a później w Londynie Członek Zarządu Gospodarczego PCA Ltd.,
Członek Rady Federacji Światowej SPK, a ostatnio Wiceprzewodniczący Prezydium Rady
Federacji Światowej SPK.
Odznaczony: Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SPK, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania,
Kombatanckim Krzyżem Zasługi Federacji Światowej SPK.

 

Ś. P. Kazimierz Stanisław JATCZAK

ur. 27 kwietnia 1913 w Łodzi, zm. 26 lutego 2004 r. w Londynie
Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 i Kampanii Normandzkiej 1944. Oficer I Pułku Artylerii Motorowej 1 Dyw. Panc. Wieloletni Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Rolników Polskich
w Wielkiej Brytanii.
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi R.P.

 

Ś. P. Bronisław Jan WEBER

ur. 23 maja 1913r. w Dubnie, zm. 30 stycznia 2004 r. w Londynie
Wychowanek Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. Oficer 8-go Pułku Artylerii Lekkiej
Uczestnik Kampanii Wrześniowej. Oficer I Pułku Artylerii Motorowej 1 Dyw. Panc.
Wieloletni członek Zarządu Koła SPK nr 113/122 oraz Koła Oficerów Artylerii
i Związku Kół Oddziałowych I Dyw. Panc.
Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Orderem Odrodzenia R.P., Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
Dwukrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania i wieloma odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Józefa Elżbieta DADLEZ

ur. 8 lipca 1905, zm. 22 listopada 2003 w Londynie
Długoletni były pracownik Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w Dziale Finansowo-Gospodarczym na stanowisku kierownik. Długoletni członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Odznaczona: Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Federacji Światowej i Wielkiej Brytanii, Złotą Odznaką Honorową SPK i innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Edward PTASZNIK

ur. 10 lutego 1911 r. w Słonimie, zm. 26 grudnia 2003 w Londynie
Podczas II Wojny Światowej wywieziony na Sybir. Do Wielkiej Brytanii przybył z 2 Korpusem.
Brał udział w Kampanii Włoskiej.
Odznaczony: Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Monte Cassino, medalami i odznaczeniami polskimi i brytyjskimi. Złotym Krzyżem Zasługi za pracę na polu kulturalnym

 

Ś. P. Henryk JÓZEF KIDACKI

ur. 14 października 1919 r., zm. 18 grudnia 2001 r. w Leicester
Oficer Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich 3 Dywizji, Działacz społeczno-kombatancki w Bradford i Leicester.
Odznaczony: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK W. Brytania,
Krzyżem Monte Cassino i innymi medalami polskimi i brytyjskimi.

 

Ś. P. Jan ORŁOWSKI

ur. 11 lipca1915 r., zm. 26 listopada 2001 r. w Bradford
Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 r. i Normandzkiej w I Pułku Art. Motorowej
Członek Władz Głównych SPK. Współorganizator i założyciel Koła SPK Nr 451 w Bradford
i Prezes przez 28 lat.
Odznaczony: Orderem Odrodzenia R.P. IV i V kl., Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Kombatanckim Krzyżem Zasługi SPK Fed. Światowej, Trzykrotnie Kombatanckim Krzyżem Zasługi W. B.
i innymi odznaczeniami polskimi, brytyjskimi, francuskimi, belgijskimi i holenderskimi.

 

Ś. P. Tadeusz WIELOGÓRSKI

ur. 12 maja 1918 r., zm. 29 czerwca 2001 r.
Kapitan 2 Pułku Pancernego
Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari
Odznaczony medalami polskimi i brytyjskimi