By

11.08.2019. Święto Żołnierza Polskiego – Rok Zwycięskich Bitew Żołnierza Polskiego 1944

Szanowni Państwo!

Święto Żołnierza to dla Polaka dużej wagi uroczystość. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę zwycięskich walk żołnierza polskiego, któremu przyszło upominać się o prawo do wolnej i niepodległej Ojczyzny, na wszystkich frontach toczących się zmagań podczas II wojny światowej.Fakt ten skłania nas do poświęcenia tegorocznych obchodów, pamięci o tych, którzy dali dowody męstwa i patriotyzmu w rocznicowych walkach z 1944 roku.

Słowami utworów powstałych w czasie II wojny światowej, bliskich naszemu sercu, pragniemy przypomnieć Państwu kontekst tej części polskiej epopei, która rozgrywa się na wielu płaszczyznach i trwała znacznie dłużej niż II wojna światowa, a jej skutki, czas rozłożył na kilka pokoleń Rodaków, zamieszkałych w Kraju i poza jego granicami.

Muzyka jest sztuką, która w bardzo głęboki sposób wyraża emocje człowieka. W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, który był kompozytorem i dyrygentem, pedagogiem muzycznym i twórcą polskiej opery narodowej.

Dla Polskiego Narodu muzyka, a w szczególności patriotyczna i ludowa jest czymś wyjątkowym. To muzyka zaangażowana, która w czasach zawieruch wojennych podtrzymywała Polaka na duchu. Wskazywała na niezaprzeczalną wielkość Narodu, a walczącym dodawała siły i otuchy.

Zapraszamy Państwa na tegoroczne obchody Święta Żołnierza Polskiego, które w sposób szczególny poświęcamy polskim wysiłkom zbrojnym na morzu, w powietrzu oraz na lądzie. Marynarce Handlowej, Marynarce Wojennej, Dywizjonom Myśliwskim i Bombowym, I i II Korpusowi, 1 Dywizji Pancernej, 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, żołnierzom Armii Krajowej, w tym warszawskim powstańcom.

Więcej na: Tydzień Polski: 15 sierpnia: Na wskroś polskie święto

Fotografie: Marek Borzęcki