By

16-18.11.2015. Wizyta w Warszawie

Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii została zaproszona przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na koncert upamiętniający Powstanie Warszawskie, wykonany przez Reprezentacyjmy Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

16 listopada w poniedziałek rano pojechaliśmy do Centrum Opatrzności Bożej przy ul. S. Prymasa A Hlonda 1. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w ostatnim akcie zakończenia swojej działalności przekazało £50,000 na budowę Świątyni. Wpisałem się do księgi pamiątkowej. Spotkaliśmy tu Prezesa Centrum Opatrzności Bożej (COB) pana Piotra Gawła, przewodnika po Świątyni pana Zdzisława Gigiel i głównego nadzorcę budowlanego inż. Konrad Kulita. Pan Kulita oprowadził nas po wszystkich kondygnacjach Świątyni. Wspomniał, ze idea budowy Świątyni sięga czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej bodowa została uchwalona w 1791 roku przez posłów Sejmu Czteroletniego, wyraz dziękczynienia za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Na zewnątrz padał deszcz i wydawało się, że prace budowy zatrzymały się, ale było to mylne. Na kondygnacjach  górnych, pod dachem około 70 budowniczych pracowało nieprzerwanie. Z podziwem słuchaliśmy pana Kulity, który opowiadał o szczegółowych planach i dokonaniach budowlanych Świątyni takich jak: kolejnych projektach budowy, które powstały jeszcze przed rozbiorem Polski, zmianach i ulepszeniach technologicznych.  Mówił o zabezpieczeniu przed osiadaniem,  wykorzystaniu oświetlenia słonecznego,  nagłośnieniu, budowie organów i akustyczności jak w salach koncertowych oraz o budowie muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które obejmuje 20 wiek chrześcijaństwa w Polsce. Będzie ekspozycja obrazów z ich życia i działalności. Pomyślano również o specjalnych rozwiązanych, by Świątynia była również dostępna dla dzieci i niepełnosprawnych.

Świątynia Opatrzności Bożej zwana Świątynią Wilanowską jest znakiem wolności, a tym samym będzie służyć nie tylko Warszawie, czy Polsce, ale również będzie oddziaływać na Unię Europejską i świat. Każdy może zadać sobie pytanie czy potrafi dostrzegać dobroczynne działanie Opatrzności Bożej. Jest to realizacja zobowiązania Sejmu Czteroletniego w teraźniejszości i współuczestnictwa nas wszystkich w budowie Wotum Narodowego. Pamiątka dla przyszłych pokoleń jest Panteon Wielkich Polaków, gdzie znaleźli spoczynek bardzo nam bliscy: Prezes SPK WB i Przewodniczący Federacji Światowej SPK Zygmunt Szadkowski z żoną, Ryszard Kaczorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie; poeta ks. Jan Twardowski, ks. Zdzisław Peszkowski i wielu innych zasłużonych dla narodu.

W roku 2016, być może w lipcu o ile wyrazi zgodę na przelot z Krakowa do Warszawy, pobłogosławi Świątynię Papież Franciszek, ale nie ma jeszcze odpowiedzi. Wizyta ta bardzo rozpropaguje COB.  My już dzisiaj możemy dorzucić swoją cegiełkę do jej budowy.

Wieczorem o godzinie 18.30 rozpoczął się koncert.

Pan Minister Jan Stanisław Ciechanowski powitał serdecznie uczestników walk II Wojny Światowej i zaproszonych gości z Wielkiej Brytanii. Koncert wprowadził nas w atmosferę dramatycznej walki o Ojczyznę, desperacki bój o wolność. Dzieci i młodzież warszawska kryjąca się w okopach i zaułkach ulic walczyła z uzbrojonym, regularnym wojskiem niemieckim, a nadzieja na pomoc stojącego po drugiej stronie Wisły wojska rosyjskiego okazała się złudą.  Muzyka, taniec, śpiew i balet wyrażały ogrom tragedii narodowej. Wróciły wspomnienia polskich dzieci, nie tylko warszawskich, ale również tych wywiezionych na Sybir, zagubionych osieroconych, rozproszonych po świecie. Obok mnie siedząca kombatantka ocierała łzy.  Dzisiaj w dojrzałym wieku wiemy, że walka ta była potrzebą czasu i wyzwaniem dla wroga, by wiedział, że nigdy nas Polaków nie ujarzmi.

Po koncercie Pan Minister J S Ciechanowski był oblegany. Gratulowaliśmy wspaniałego koncertu i dziękowaliśmy za zaproszenie.

Czesław Maryszczak